รปส.มอบนโยบาย และร่วมแสดงความยินดีแก่ ผอ.สวท. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
27 พฤษภาคม 2557
สถานที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (รปส.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการ และดำเนินงานแก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจาก 4 หน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแล ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) สำนักข่าว (สนข.) ศูนย์เทคโยโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ (ศสช.) และ สถาบันการประชาสัมพันธ์ (สปช.) พร้อมแสดงความยินดีแก่ นางพิชญา เมืองเนาว์ โอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ผอ.สวท.)อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 สวท.

ทั้งนี้ รปส.ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ (Big4) ประสานงานด้วยความสัมพันธ์ที่ดี ในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ให้เกิดประสิทธิผลต่อกรมประชาสัมพันธ์ต่อไป และยังได้เน้นย้ำความเป็นองค์กรของ สวท. ซึ่งประกอบด้วย P P S I T (P=People / P=Purpose / S=Structure / I=Information / T=Technology)

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter