คณะนักจัดรายการหมอทาง สำนักฝึกอบรม กรมทางหลวงชนบท ดูงาน สวท.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
29 พฤษภาคม 2557
สถานที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ณะนักจัดรายการหมอทางและเจ้าที่ สำนักฝึกอบรม กรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 2 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) โดยมี นางปราณี ศรีสุกใส ผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศ (ผอ.สจน.) ให้การต้อบรับและบรรยายสรุปภาพรวม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 สวท.

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter