ผอ.สวท.ให้การต้อนรับ ผู้สื่อข่าว ภาคภาษาไทย สถานีวิทยุระหว่างประเทศแห่งชาติจีน

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
10 มิถุนายน 2557
สถานที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

างพิชญา เมืองเนาว์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวท. ให้การต้อนรับ Mr.Cai Jian Xi ผู้สื่อข่าวอาวุโส ภาคภาษาไทย และ Ms.Han Chu ผู้สื่อข่าว ภาคภาษาไทย สถานีวิทยุระหว่างประเทศแห่งชาติจีน ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พร้อมเก็บข้อมูลผลิตรายการ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 สวท.

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter