"พิธีลงนามระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กับ กรมประชาสัมพันธ์"

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
11 พฤษภาคม 2561
สถานที่
ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอบังคับการบิน สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

" พิธีลงนามระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กับ กรมประชาสัมพันธ์ "

ลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ได้เดินทางร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการฝนหลวงระหว่าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กับ กรมประชาสัมพันธ์

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter