"กิจกรรม ลีลาศ วาดลีลา"

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
1 กันยายน 2561
สถานที่
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กิจกรรม "ลีลาศ วาดลีลา"

างทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในงานกิจกรรม "ลีลาศ วาดลีลา" กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้การตอนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหารายได้เข้าสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์
powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter