" แว่วหวานตำนานเพลง ครั้งที่ 14 ตอน ไม่รักพี่แล้วนี่จะรักใคร"

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
12 กันยายน 2561
สถานที่
ณ ห้องแสดง สวท.

"แว่วหวานตำนานเพลง"

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ได้จัดรายการพิเศษเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในรายการ “แว่วหวานตำนานเพลง” ครั้งที่ 14 ตอน ไม่รักพี่แล้วนี่จะรักใคร เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องแสดง อาคาร 2 สวท.

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter