"งานเลี้ยงเกษียณ The good memories"

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
21 กันยายน 2561
สถานที่
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ กรมประชาสัมพันธ์

"The good memories"

ารจัดงานเลี้ยงเกษียณ "The good memories" ให้แก่ข้าราชการ และบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ที่เกษียณอายุราชการในปี 2561 โดยมี พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ในการนี้ นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นำวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมทีมงานร่วมให้ความบันเทิง

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter