"แว่วหวานตำนานเพลง ครั้งที่ 1 "

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
10 ตุลาคม 2561
สถานที่
ณ ห้องแสดง สวท.

"แว่วหวานตำนานเพลง ครั้งที่ 1"

ายการแว่วหวานตำนานเพลง ครั้งที่ 1 ตอน "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์" วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 -15.00 ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter