"ต้อนรับ ผอ.สวท. คนใหม่"

#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
12 พฤศจิกายน 2561
สถานที่
ณ สวท.

"ต้อนรับ ผอ.สวท. คนใหม่"

ข้
าราชการพร้อมเจ้าหน้าที่ สวท. ให้การต้อนรับ นายทองทศ มหามนตรี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคนใหม่ พร้อมรับส่งมอบงานโดยข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่ สวท.มาร่วมการต้อนรับอย่างอบอุ่น
powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter