"ผอ.สวท. มอบนโยบายการปฏิบัติงาน"

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
13 พฤศจิกายน 2561
สถานที่
ณ ห้องแสดง สวท.

"ผอ.สวท. มอบนโยบายการปฏิบัติงาน"

ายทองทศ มหามนตรี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย มีความประสงค์มอบนโยบายในการปฎิบัติงานแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่ สวท. โดยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สวท. ร่วมรับฟังมอบนโยบาย
powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter