รางวัลสื่อมวลชนสตรีดีเด่น ประจำปี 2557

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
18 มีนาคม 2557
สถานที่
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

างปราณี ศรีสุกใส ผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศ (ผอ.สจน.)รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวชัยศิลป์ คนคล่อง ในโอกาสได้รับรางวัลสื่อมวลชนสตรีดีเด่น ประจำปี 2557 จากกรมสวัสดีการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2557 โดยได้รับพระมหากรุณาธิกุลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีประทานโล่รางวัลสตรีดีเด่น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter