เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายจรูญ ไชยศร ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
7 มีนาคม 2557
สถานที่
กรมประชาสัมพันธ์

างปราณี ศรีสุกใส ผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศ (ผอ.สจน.)รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ร.ผอ.สวท.) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สวท. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายจรูญ ไชยศร ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุม 203 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ รปส. นายจรูญ ไชยศร ได้กล่าวขอบคุุณและให้กำลังใจ ให้ทุกคนช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของ สวท. ต่อไป

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter