รปส. นายจรูญ ไชยศร เข้ารับมอบโล่ผู้มีอุปการะคุณ จากสมาคมพ่อตัวอย่าง

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
16 มีนาคม 2557
สถานที่
อาคารกีฬาเวสน์2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

ายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เข้ารับมอบโล่ในฐานะผู้มีอุปการะคุณ จากสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ โดย พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานในพิธี งาน “วันรวมใจพ่อ” ครั้งที่๗ เมื่อวันอาทิตย์ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๒ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุงเทพมหานคร

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter