หน่วยงาน ร่วมแสดงความยินดีปีใหม่ สวท.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
เทศกาลปีใหม่
สถานที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ตั
วแทนและเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆ เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗ นายจรูญ ไชยศร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter