ดนตรีในสวน "กรมประชาสัมพันธ์ คืนความสุขให้กับประชาชน" ครั้งที่4

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
27 มิถุนายน 2557
สถานที่
หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์

ดนตรีในสวน "กรมประชาสัมพันธ์ คืนความสุขให้กับประชาชน" ครั้งที่ 4

รมประชาสัมพันธ์ โดย นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ และเฉลิมกรุงทีวี จัดกิจกรรมดนตรีในสวน ครั้งที่ 4 ตอนอุทยานดอกไม้ ในวันพฤหับดีที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีการจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี ณ กรมประชาสัมพันธ์

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter