ดนตรีในสวน "กรมประชาสัมพันธ์ คืนความสุขให้กับประชาชน" ครั้งที่6

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
10 กรกฎาคม 2557
สถานที่
หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์

ดนตรีในสวน "กรมประชาสัมพันธ์ คืนความสุขให้กับประชาชน" ครั้งที่ 6

รมประชาสัมพันธ์ โดย นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ดุริยางค์กองทัพบก จัดกิจกรรมดนตรีในสวน ครั้งที่ 6 ในชื่อตอน "ซึ้งใจแม่ยอดรัก" ในวันพฤหับดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีการจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี ณ กรมประชาสัมพันธ์

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter