แสดงความยินดี และ ร่วมพิธีส่งมอบงานอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
24 มิถุนายน 2556
สถานที่
กรมประชาสัมพันธ์

ผอ.สวท.ร่วมแสดงความยินดี และ ร่วมพิธีส่งมอบงานอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

นายจรูญ ไชยศร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และร่วมในพิธี รับมอบงานตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ จากนายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยนายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน ในการนี้ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการ และบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ร่วมมือกันพัฒนาองค์กร โดยใช้จุดแข็งด้านเครือข่ายและหน่วยงานสื่อสารมวลชนที่มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศเพิ่มความรวดเร็วในการปฎิบัติงาน ตลอดจนปรับผังรายการให้มีความน่าสนใจ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของประชาชน

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter