สัมมนา "รัฐสภาของเรา" ประจำปี 2556

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
12-13 กันยายน 2556
สถานที่
ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น "รายการรัฐสภาของเรา"

นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น "รายการรัฐสภาของเรา" ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดขึ้นที่โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2556 โดยมีผู้จัดรายการ ผู้ดำเนินรายการ ผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค 44 จังหวัด 50 สถานี ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผลิตรายการให้น่าสนใจ และมีการมอบรางวัลสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ผลิตรายการวิทยุรัฐสภาของเราได้ดีเด่นประจำปี 2556 โดยนายสมพงษ์ ปรีชาธนพจน์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นเงินสด 12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ สวท.แม่สอด จังหวัดตาก เงินสด 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คือ สวท.ขอนแก่น เงินสด 8,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ส่วนรางวัลชมเชยอันดับ 1 ซึ่งมีสองสถานีได้คะแนนเท่ากัน ได ้แก่ สวท.น่าน และสวท.ลำพูน , และรางวัลชมเชยอันดับสอง สวท.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ได้รับเงินสด 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter