สวท.จัดรายการพิเศษ “เกาะติดสถานการณ์เลือกตั้ง ส.ว.57”

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
30 มีนาคม 2557
สถานที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) นำโดยนายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จัดตั้งศูนย์รายงานการเลือกตั้งเฉพาะกิจรายงานสถานการณ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ในรายการพิเศษ “เกาะติดสถานการณ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 57” ตั้งแต่เวลา 05.30-24.00 น. ทาง สวท.คลื่น เอฟ.เอ็ม. 92.5 เมกะเฮิรตซ์, เอฟ.เอ็ม. 88 เมกะเฮิรตซ์, เอ.เอ็ม.819 กิโลเฮิรตซ์, เอ.เอ็ม 891 กิโลเฮิรตซ์ และคลื่นสั้น พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ ณ ห้องส่ง เอฟ.เอ็ม. 92.5 เมกะเฮิรตซ์ อาคาร 2 สวท.

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter