พิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กปส. และ สวท. 2557

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
11 เมษายน 2557
สถานที่
กรมประชาสัมพันธ์ และ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ายชวลิต ศรีราษฎร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวท. ร่วมพิธีรดน้ำขอพรอดีตอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 และ กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.