พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศการสงกรานต์กรมประชาสัมพันธ์

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
19 เมษายน 2556
สถานที่
ห้องโถง ชั้น 1
อาคารกรมประชาสัมพันธ์

ผอ.สวท.ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศการสงกรานต์กรมประชาสัมพันธ์

นายจรูญ ไชยศร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหนาที่ สวท. ร่วมพิธีรดน้ำขอพร อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศการณ์สงกรานต์ประจำปี 2556

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter