สวท.เตรียมความพร้อมกับการเป็นสถานีวิทยุระบบดิจิตอลเต็มรูปแบบ

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
22 สิงหาคม 2556
สถานที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมกับการเป็นสถานีวิทยุระบบดิจิตอลเต็มรูปแบบ

นายจรูญ ไชยศร ผอ.สวท. ให้การต้อนรับ Mr.Colin Tan จากบริษัท Broadcast Communication International ประเทศสิงค์โปร์ และ Mr.Vincent Tay จากบริษัท EER จำกัด โดยการประสานงานของ นายเชาวลิต ศรีราษฎร์ ผอ.ส่วนเทคนิค นำอุปกรณ์ห้องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ Digital ตราอักษร Lawo มาติดตั้งสาธิตการใช้งาน ณ ห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางการกำหนดรูปแบบกรณีศึกษาเพื่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมที่จะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ Digital เต็มรูปแบบในอนาคต

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter