กรมประชาสัมพันธ์ลงนาม MOU กับหน่วยงานพันธมิตร

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
12 มิถุนายน 2556
สถานที่
หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ลงนาม MOU กับหน่วยงานพันธมิตรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ๒๙ องค์กร รองรับยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของ กสทช.

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter