การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงร่วมไทย-บรูไน

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
4 ธันวาคม 2556
สถานที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

กรมประชาสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-จีน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งบรูไน (RTB) จัดรายการวิทยุภาษาอังกฤษ (สด) เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 ทางคลื่น เอฟ.เอ็ม. 88.0 เมกะเฮิรตซ์ เวลา 10.00 น. – 11.00 น. ณ ห้องส่ง เอฟ.เอ็ม. 88.0 เมกะเฮิรตซ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ายจรูญ ไชยศร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ผอ.สวท.) กล่าวว่า รัฐบาลไทยและรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือด้านสารสนเทศ และการกระจายเสียงดำเนินการด้านวิทยุกระจายเสียงมีมติให้มีการจัดการร่วมมือกัน หรือ Twin Radio Station ช่วงเวลาเดียวกันในโอกาสพิเศษวันเฉลิมพระชนมพรรษาของกษัตริย์ทั้งสองประเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ และกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น จึงได้ทำรายการพิเศษขึ้น โดยครั้งนี้มีแขกรับเชิญคือ Mr.Glen Chatelier, Director. The Office of International Affairs. Assumption University of Thailand Bangkok และอาจารย์ผู้สอนเรื่องทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เนื้อหาของรายการพูดคุยถึงเรื่องทศพิศราชธรรมและอ่านบทกลอนที่ร้อยเรียงขึ้นใหม่ถวายแดพระบาทสมเด็จาพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ด้วย

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter