รายการ "บ้านนี้มีสุข"

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
29 มกราคม 2557
สถานที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประกวดรายการวิทยุ” บ้านนี้มีสุข” ตามโครงการพัฒนาสถานีวิทยุของรัฐเพื่อสร้างคลื่นต้นแบบวิทยุสาธารณะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2556 โดยมอบรางวัลผลการประกวดในการประชุมผู้บริหารและ คบส.กรมประชาสัมพันธ์ ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 สวท. การประกวดรายการวิทยุ” บ้านนี้มีสุข” มีผลงานส่งเข้าประกวด ทั้งหมด 41 สถานี จาก 52 สถานีที่เข้าร่วมโครงการ ผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สวท.เชียงใหม่ เงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ สวท.ลำปาง เงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สวท.ตาก ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ สวท.พัทลุง และ สวท.สตูล ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมีนายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter