สวท.จัดรายการพิเศษ "เกาะติดสถานการณ์เลือกตั้ง 57"

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
2 กุมภาพันธ์ 2557
สถานที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) โดยนายจรูญ ไชยศร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ผอ.สวท.) จัดตั้งศูนย์รายงานการเลือกตั้งเฉพาะกิจพร้อมรายงานสถานการณ์การเลือกตั้ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ในรายการพิเศษ “เกาะติดสถานการณ์เลือกตั้ง 57” ตั้งแต่เวลา 05.30-24.00 น. ทาง สวท.คลื่น เอฟ.เอ็ม. 92.5เมกะเฮิรตซ์ ,เอฟ.เอ็ม. 88 เมกะเฮิรตซ์,เอ.เอ็ม. 819 กิโลเฮิรตซ์, เอ.เอ็ม 891 กิโลเฮิรตซ์ และ เอ.เอ็ม. 918 กิโลเฮิรตซ์ พร้อมเครือข่าย กรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ ณ อาคาร 1 สวท.

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter