สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิทยุ

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
10 กุมภาพันธ์ 2557
สถานที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ายจรูญ ไชยศร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ผอ.สวท.) มอบหมายให้นางปราณี ศรีสุกใส ผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิทยุ ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในประเทศที่เดินทางมาชมการทำงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ที่อาคาร 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการทำงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสานต่อความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเผยแพร่ข่าวสารภาครัฐ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มาเยี่ยมชมจำนวน 20 คนซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุจากวิทยุชุมชนที่ได้รับรางวัลการประกวดเผยแพร่คำขวัญเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตของสังคมไทย ประจำปี 2556 รวมทั้งผู้จัดรายการดีเด่นจาก สวท.ภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1-8 และสวท.ส่วนกลาง

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter