"วันเด็กแห่งชาติ 62"

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
6 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่
ณ สวท.

"ข้าราชการใหม่ศึกษาดูงาน สวท."

ปช. นำผู้เข้าอบรมพร้อมด้วยคณะ ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ด้านการจัดรายการ การผลิตรายการวิทยุและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ โดนนายทองทศ มหามนตรี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พาชมสถานที่และมห้คำแนะนำ เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter