สวท.รับมอบประกาศเกียรติคุณ จากกองบัญชาการกองทัพไทย

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
11 ตุลาคม 2556
สถานที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รับมอบประกาศเกียรติคุณ จากกองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 นายจรูญ ไชยศร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พลเอกวิเชียร สิริสุนทร ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และรับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นเกียรติแก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในการที่เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในความสำเร็จ ของการจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 13-20 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter