เอกอัครราชทูตเยอรมันให้สัมภาษณ์พิเศษ สวท.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
10 เมษายน 2556
สถานที่
ห้องประชุม
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เอกอัครราชทูตเยอรมันให้สัมภาษณ์พิเศษ สวท.และร่วมรดน้ำดำหัว

เอกอัครราชทูต รอล์ฟ ชูลเซ่ (H.E. Mr.Rolf Peter Gottfried Schulze) เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทยเดินทางมาให้สัมภาษณ์พิเศษ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เยอรมัน รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศด้านรายการวิทยุกระจายเสียงระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(สวท.) และสถานีวิทยุของเยอรมัน(Deutsche Welle) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM. 88.0 MHz, FM.95.5 MHz และ ความถี่ AM. 918 kHz รวมทั้งในระบบคลื่นสั้น โดยมี นายวาริน สัจเดล ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการและสัมภาษณ์ จากนั้นร่วมในการรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่ง นายจรูญ ไชยศร (ผอ.สวท.) พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter