ผอ.สวท. และเจ้าหน้าที่ เข้าพบและมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ อปส.และที่ปรึกษา

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
เทศกาลปีใหม่
สถานที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ผู้
อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าพบและมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และที่ปรึกษา

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter