วงดนดรีกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงาน ABU Radio Song Festival 2014

รายละเอียด

วันที่
21-25 พฤษภาคม 2557
สถานที่
โคลัมโบ ศรีลังกา
เรียบเรียง
วิไลลักษณ์ รุ่งสมัย

วงดนดรีกรมปนะชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงาน ABU Radio Song Festival 2014

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ ได้นำคณะวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งผ่านการคัดเลือกในการประกวดเพลงวิทยุของ ABU ในกิจกรรม ABU Radio Song Festival ประจำปี 2014 เข้าร่วมการแสดงรอบสุดท้าย ในงาน GALA NIGHT ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา

าน GALA NIGHT ซึ่งเป็นเวทีการแสดงรอบสุดท้ายของ ABU Radio Song Festival มีขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ Stien Studio/MTV กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ประกอบด้วยนักร้องจากประเทศสมาชิก ABU ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ เกาหลี ออสเตรเลีย บรูไน มาเลเซีย อิหร่าน ปากีสถาน อินเดีย ศรีลังกา สิงค์โปร์ และไทย โดยผู้เข้าชมการแสดง ได้แก่ ทูตานุทูต กลุ่มผู้บริหารและสื่อมวลชนจากประเทศสมาชิก ABU และเจ้าหน้าที่องค์กร ระหว่างประเทศ

ารเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเทศกาลเพลงวิทยุ ABU ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ครั้งนี้ ทางวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ ได้ส่งเพลงเข้าประกวดในบทเพลง "ความสามัคคี" และได้ผ่านการคัดเลือกจาก ABU และ สวท.คัดเลือกนักร้อง และนักดนตรีซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ รวมจำนวน 12 คน เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ชมการแสดงแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ของวงดนตรี กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำงานในเวทีนานาชาติด้วย

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter