รปส.ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สวท.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
29 พฤษภาคม 2557
สถานที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมฟังธรรมและสนทนาธรรมกับทางเจ้าคุณปัญญานันทมุนี (เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม เจ้าคณะตำบลคลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี) และได้ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน ร่วมกับ นางพิชญา เมืองเนาว์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สวท. โอกาสเดียวกันนี้ เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการ "ยกย่องคนดี คนเก่งของ สวท." ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคาร 2 สวท.

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้อราชการ และเจ้าหน้าที่ สวท. กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2557 โดยมีกิจกรรม "การปฎิบัติธรรม" และจัดนิทรรศการ "ยกย่องคนดี คนเก่ง สวท." เพื่อสนับสนุนบุคลากรให้มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน ร่วมส่งเสริมและเผยแพร่คนดีคนเก่งที่สร้างชื่อเสียงให้องค์กรอันเป็นการยกย่องเชิดชูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และค่านิยมกรมประชาสัมพันธ์ ให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป ซึ่งมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ สวท. เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter