ดนตรีในสวน "กรมประชาสัมพันธ์ คืนความสุขให้กับประชาชน" ครั้งที่ 2

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
12 มิถุนายน 2557
สถานที่
กรมประชาสัมพันธ์

ายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมดนตรีในสวน ครั้งที่ ๓ ตอน ใจประสานใจ เพื่อรวมใจประสานกันเป็นหนึ่งเดียว ให้เกิดความรัก ความสามัคคี และคืนความสุขให้ประชาชน ในวันพฤหับดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีการจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี ณ สวนสาธารณะ กรมประชาสัมพันธ์

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter