ต้อนรับ ผอ.สวท. คนใหม่

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
27 พฤษภาคม 2557
สถานที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

างพิชญา เมืองเนาว์ ผอ.สวท. คนใหม่ ได้ทำพิธีสักการะพระพรหม ณ บริเวณด้านหน้า สวท. เนื่องในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สวท.โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สวท.และ สปข.5 ร่วมพิธีฯ และแสดงความยินดี ในโอกาสนี้ด้วย

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter